Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản – Bài 5 CAN

Hi dear friends! Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng học bài Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, chủ đề “Bạn có thể làm gì?” nhé. Khi giao tiếp hàng ngày, chúng ta hay trò chuyện với nhau về những việc chúng ta có thể và không thể. Ví dụ: Tôi có thể chơi guitar, cô ấy có thể hát, anh ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha, họ có thể nhảy múa,…Now, let’s go, listen and repeat!

Trước tiên, chúng ta cùng chào hỏi nhau với câu quen thuộc: Hôm nay bạn thế nào?

* “How are you today?”

1. Hello/ Hello

2. How are you today?

3. I’m fine thanks, and you?

4. I’m very well.

5. Where are you from?

6. I’m from Portland. And you?

7. I’m from Medford.

8. Oh, Medford is very beautiful.

9. Yes, it is.

tiếng anh giao tiếp* CAN – Có thể

1. I can cook Thai food.

2. You can swim.

3. He can play tennis.

4. She can write very beautiful.

5. We can play the guitar.

6. They can speak Chinese.

7. I can’t jump high.

8. You can’t cook Italian food.

9. He cannot play snooker

10. She can’t drive.

11. We cannot sing.

12. They can’t speak Japanese.

13. Can you swim.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

14. Yes, I can.

15. Can they speak German?

tiếng anh giao tiếp16. No, they can’t.

17. Can he play tennis?

18. Yes, he can.

19. Can she cook Italian food?

20. No, she can’t.

21. Can John use a computer?

22. Yes, he can.

23. Can Susan drive?

24. No, she can’t.

Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản – Bài 2: What did you do last night?

Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản – Bài 3 – Cách Nói Chuyện Về Tương Lai

Khỏe Mới Vui – Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản – Bài 5: CAN- Bạn Có Thể Làm Gì? 

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>