Thế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si?

Thế nào là Tham Sân Si? Cách loại bỏ Tham Sân Si để thoát khỏi khổ đau như thế nào? Chúng ta hay nghe thấy ba chữ Tham, Sân, Si khi tìm hiểu Phật pháp. Vậy Tham, Sân, Si là gì? Vì sao lại nói khi bỏ được Tham, Sân, Si thì cũng là bỏ được mọi khổ đau, phiền não? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ để giúp những người xung quanh chúng ta bớt khổ đau và sống vui khỏe hơn nhé!

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Tham, Sân, Si là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui. Theo thứ tự thông thường của nó là Tham, Sân, Si; song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn phải nói Si, Tham, Sân.

thế nào là tham sân siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si

1. Si: là si mê do vô minh không biết đúng lẽ thật giả, không nhận ra phải trái, không thấy được tà chánh. Ngu tối mờ mịt là tướng trạng của Si. Cái si mê căn bản nhất là nhận lầm thân giả dối làm cái ta chân thật, tâm sanh diệt làm cái ta vĩnh cửu.

Thân là tướng duyên hợp hư giả mà lầm chấp thân mình là thật nên sanh bao nhiêu thứ gìn giữ nuôi dưỡng tô điểm cho thân, giành giật đuổi bắt tìm cầu cho được những nhu cầu mà thân đòi hỏi. Đó là cái gốc của lòng tham vô tận sau này. Lầm chấp thân là thật thì mọi sự vật lệ thuộc về thân cũng thấy là thật.

Do đó chẳng những lo tìm cách bảo vệ thân, cũng lo tìm cách bảo vệ những sự vật lệ thuộc. Chúng ta cố gìn giữ thân mình, cố tìm kiếm những nhu cầu để thỏa mãn thân mình, cố bảo vệ những sự vật lệ thuộc về mình, kẻ khác cũng thế.

Ai cũng muốn thỏa mãn, song mình được thì kẻ khác phải mất, đó là chỗ đụng nhau của con người. Nhân loại tranh đấu nhau để được từng mảnh vụn vật chất, gốc từ chấp thân là thật mà ra.

thế nào là tham sân siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Thế nào là si và cách đoạn trừ si

Về tâm, ta cho những thứ: suy tư, nghĩ tưởng cảm xúc … là tâm mình thật. Song những thứ ấy chỉ là tướng duyên theo bóng dáng trần cảnh, chợt có chợt không, bỗng sanh bỗng diệt, không có thực thể cũng không lâu dài. Bám vào cái giả dối tạm bợ ấy cho là tâm mình. Khi đã chấp là tâm mình rồi, mình nghĩ tưởng cái gì cũng cho là đúng, là hay, là phải. Bảo vệ ý kiến mình chống đối ý kiến kẻ khác. Bất đồng ý kiến là mầm đau khổ triền miên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nơi thân tâm đã nhận lầm thì đối với tất cả đều lầm. Bao nhiêu thứ tội lỗi phát sanh về sau đều gốc từ cái lầm này mà ra.

2. Tham: Do chấp thân là thật nên khởi tham lam mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham lam muốn có; đã có, tham lam muốn thật nhiều, càng được lại càng tham. Tham mà không toại nguyện liền nổi sân.

thế nào là tham sân siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Thế nào là tham và cách đoạn trừ tham

Quả thật tham là nhân đau khổ vô hạn, con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham. Tham có nhiều loại: danh lợi ,tài sắc, quyền lực.v.v..

3. Sân: Sân là nóng giận. Do tham lam mà không toại nguyện, hoặc bị ngăn trở liền nổi sân. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi khổ đau nào cũng dám tạo. Tất cả sự hung tợn ác độc đều do sân mà phát sanh. Sân có loại bộc phát, có loại thầm kín.

Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý liền nổi nóng la ó ầm ầm là sân bộc phát. Loại sân này rất nguy hiểm, song đối phương dễ thấy dễ biết. Mọi hiểm nguy họa hại trong đời sống của chúng ta đều do sân mang lại. Ôm ấp lòng sân là chứa chấp rắn độc trong nhà, tai họa đến một cách dễ dàng chỉ trong giây phút.

the nao la tham san siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Thế nào là sân và cách đoạn trừ sân

Có người có sức mạnh dằn ép lửa sân bộc phát, nhưng lại nuôi dưỡng nó một cách ngấm ngầm. Lòng sân này thầm lặng mà ác độc vô kể, vì đối phương không biết để ngừa . Những kẻ có lòng sân thầm kín là con người sâu độc nguy hiểm. Song hại được người chính mình cũng không an ổn gì. Thế nên sân là mối hiểm họa cho mình cho người, mọi khổ đau trong đời này đến muôn kiếp đều do sân gây ra.

Tam độc là nguồn đau khổ của chúng sanh, là cội rễ bất an của nhân loại, chúng ta phải hiểu nó và cố gắng trừ nó.

cach-loai-tru-tham-san-si-11Thế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Hạnh phúc an lạc bằng cách nào?

TRỪ THAM SÂN SI

Như trên đã thấy, tam độc là họa hại vô cùng bất tận của con người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá. Trừ tam độc, chúng ta phải nhắm thẳng vào gốc của nó mà đoạn diệt. Gốc của nó là si, nên phương pháp trừ nó phải là trí tuệ. Ở đây chúng ta dùng hai phương pháp để trừ diệt chúng:

1/ Quán vô thường: Bởi do si mê chấp thân này là thật và cuộc sống lâu dài, nên dấy khởi lòng tham sống lâu, tham của cải, tham danh vọng… Ở đây chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu theo chiều thời gian, xem thân này quả thật sống lâu dài hay không? Như Phật đã nói: “mạng người sống trong hơi thở”. Đây là một sự thật của kiếp người, chỉ một hơi thở ra không hít vào là đã chết. Thời gian thở ra không hít lại là bao lâu, quả thật ngắn ngủi vô cùng, chỉ trong vòng một phút đồng hồ. Như thế, chúng ta kết luận mạng người sống bao lâu, mà tham lam đủ thứ.

cách loại trừ tham sân siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Cách loại trừ tham sân si để bỏ đi khổ đau, phiền não

Càng xét nét chúng ta càng thấy thân này thật quá mỏng manh, một cơn cảm gió độc có thể chết, dẫm chân lên con rắn độc bị cắn cũng có thể chết, đi đường sẩy chân ngã bổ cũng có thể chết, ngồi trên xe đụng nhau cũng có thể chết, một gân máu bể cũng có thể chết v.v… sự còn mất của thân này quá nhanh, không có gì bảo đảm cho sự sống của nó hết. Phút giây nào còn sống là biết nó sống, phút giây khác không chắc nó lại còn. Một cơn bất thần liền ngã ra chết, nên nói thân này là vô thường. Do trí tuệ thấy đúng thật thân này vô thường, thì mọi sự tham lam theo đó được dừng, lòng sân hận cũng nguội lạnh.

Những suy tư nghĩ tưởng của tâm thức cũng đổi thay từng giây phút. Trong một ngày mà buồn giận thương ghét đổi mày thay mặt không biết bao nhiêu lần. Mọi sự đổi thay ấy là tướng trạng vô thường, còn gì để tranh chấp là chân lý. Chấp suy tư nghĩ tưởng của mình là đúng là chân lý, quả là việc dại khờ. Cũng thế, vọng tưởng là cái vô thường tạm bợ làm sao dùng nó suy ra được một chân lý muôn đời. Chấp chặt những nghĩ tưởng mình là đúng chân lý, quả là phi lý .

cach-loai-tru-tham-san-si-10Thế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si .

Phân biệt buông thả và buông xả trong cuộc sống

2/ Quán duyên sanh: Si mê chấp thân này là thật, chúng ta hãy dùng trí tuệ đứng về mặt không gian xem xét coi có đúng hay chăng? Từ tinh cha huyết mẹ cộng với thần thức hòa hợp thành bào thai, khi ra khỏi lòng mẹ phải nhờ tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng bồi bổ thân này mới sanh trưởng. Thế là do hòa hợp mà có thân, cũng do hòa hợp được sanh trưởng. Đã là duyên hợp thì chỉ là hợp tướng từ duyên sanh.

Như cái nhà là hợp tướng của nhiều duyên, trên hợp tướng ấy không có cái nào là chủ của cái nhà. Ta thấy cây cột không phải cái nhà, cây kèo cũng không phải cái nhà, cho đến tất cả không có cái nào là cái nhà, đủ những thứ đó hợp lại tạm gọi là cái nhà. Cái nhà ấy là một giả tướng do duyên hợp, thân này cũng thế.

cach loai tru tham san siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si.

Cách loại trừ tam độc: tham, sân, si.

Mọi sự duyên hợp đều hư giả, chúng ta tìm đâu cho ra lẽ thật của thân này. Trên cái không thật mà lầm chấp cho là thật quả thật si mê. Thấy rõ thân này duyên hợp không thật là trí tuệ. Thấy thân này không thật rồi, còn gì tham lam nhiễm trước nơi thân. Đối với thân không tham nhiễm thì mọi nhu cầu của nó còn có nghĩa lý gì. Thấy thân đúng lẽ thật thì si mê tan tham sân cũng theo đó biến hoại.thế nào là tùy duyênThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si

Thế nào là tùy duyên: tùy duyên là làm việc không vì tham, sân, si.

Đến như suy tư nghĩ tưởng thương ghét… trong tâm đều do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sanh. Bản thân của những tâm lý ấy không tự có, do căn trần thức hòa hợp mà sanh. Đã do duyên hợp thì không thật thể, cái không thật mà cố chấp là thật thì quá si mê. Dùng trí tuệ soi thấu những tâm tư theo duyên thay đổi đều là hư giả, chúng ta đã đập tan được cái si mê chấp ngã nơi nội tâm . Biết rõ bao nhiêu thứ suy nghĩ tưởng tượng đều là ảo ảnh, còn gì chấp chặt cái nghĩ mình là đúng, cái tưởng mình là thật nữa. Do đó, chúng ta buông xả mọi vọng tưởng giả dối, sống một đời an lành trong cái bình lặng của tâm tư.

cách loại bỏ tam độc tham sân siThế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si

Tam độc là cội nguồn đau khổ của chúng sanh, trừ diệt được nó chúng sanh sẽ hưởng một đời an vui hạnh phúc. Khổ vui chỉ là chứa chấp hay tống khứ chúng đi, đây là căn bản của sự tu hành. Ba thứ độc này, si là chủ chốt. Diệt được si thì hai thứ kia tự hoại. Nhắm thẳng vào gốc mà đốn thì thân và cành đồng thời ngã theo. Si độc là động cơ chính yếu của tam độc, chận đứng được si thì toàn thể tam độc đều dừng. Đức Phật thấy được cội gốc của đau khổ và đầu nguồn của thoát khổ, nên Ngài dạy Phật tử cứ ngay cái gốc ấy mà trừ, người ứng dụng đúng như thế sẽ ít tốn công mà kết quả viên mãn.

cách loại trừ tham sân siCách loại trừ tham sân si để có an nhiên tự tại

Si là gốc đau khổ, cũng như vô minh là gốc luân hồi, vì diệt tận gốc ấy, đức Phật dạy thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ phá tan màn đêm vô minh, si ngốc. Bởi chỉ có giác ngộ mới diệt tận cội rễ si mê, chỉ có mặt trời giác ngộ xuất hiện thì đêm tối vô minh mới hoàn toàn hết sạch.

Diệt được tam độc của mình là tự cứu bản thân, cũng đã đem sự an ổn lại cho mọi người chung quanh. Một việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ, tất cả Phật tử chúng ta phải tận lực cố gắng thực hiện kỳ được mới thôi. Đuợc vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh.

Theo FB Học Phật Pháp

Vì vậy, muốn loại bỏ được tam độc – tham, sân, si chúng ta cần nhận biết được tham sân si chính là 3 con rắn độc ẩn chứa trong người chúng ta, biến hóa thành nhiều dạng cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ ác để hại mình, hại người khiến xã hội bị tổn hại.

Từ đó chúng ta không ngừng học hỏi những điều hay lẽ phải để kiểm soát được Tham, sân, si…dần dần tiến tới tu tập để đoạn trừ được Tham sân si. Từ đó chúng ta sẽ có được cuộc sống an nhiên tự tại, bình an hạnh phúc giữa muôn loài và giữ gìn sự cân bằng, trong lành cho hành tinh xanh sạch đẹp.

Khỏe Mới Vui – Thế Nào Là Tham Sân Si? Cách Loại Bỏ Tham Sân Si Như Thế Nào ?

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>