Tag Archives: tìm hiểu hệ nội tiết trong cơ thể người

Tìm Hiểu Về 7 Tuyến Nội Tiết Trong Cơ Thể Người

tim-hieu-cac-tuyen-noi-tiet-trong-co-the-nguoi-10

Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.     Những tuyến tiết chất sinh hóa theo ống dẫn gọi là tuyến ngoại tiết, điển hình là tuyến lệ, tuyến nước bọt, tuyến ...

Chi tiết