Tag Archives: tìm hiểu hệ miễn dịch

Hệ Miễn Dịch Của Cơ Thể Người

he-mien-dich-o-nguoi-2

Hệ miễn dịch là hệ thống các cấu trúc và quá trình sinh học trong một cơ thể bảo vệ bệnh tật của cơ thể sinh vật bằng cách xác định các kháng nguyên lạ và giết chết các vi sinh vật lạ, tế bào bất thường.1. Hệ miễn dịch là gì? Hệ miễn dịch là mạng lưới vô cùng ...

Chi tiết