Tag Archives: phật pháp

Ảnh Đẹp Tượng Phật – Phần 2

anh-dep-tuong-phat-21

Đạo Phật giải thích là mọi sự việc đều có lý do từ Nhân Quả. Nghĩa là mọi sự việc đều là kết quả từ nguyên nhân trước đó. Và sự việc đó chính nó lại sẽ là một nguyên nhân của kết quả sau này.  Các sự việc tương tác Nhân Quả phức tạp lẫn nhau gọi là trùng ...

Chi tiết