Tag Archives: những quy luật trong cuộc sống

Những Quy Luật Trong Cuộc Sống

“Nếu bạn chỉ sẵn sàng  làm những việc đơn giản thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn, nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn thì cuộc sống của bạn sẽ đơn giản” – Donald Trump Monkey Junior – Giúp con học tốt tiếng Anh, Việt, Pháp...ngay tại nhà!   Khỏe Mới Vui, Vui Mới ...

Chi tiết