Tag Archives: những quy luật trong cuộc sống

Những Quy Luật Trong Cuộc Sống

“Nếu bạn chỉ sẵn sàng  làm những việc đơn giản thì cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy khó khăn, nhưng nếu bạn quyết tâm làm những việc khó khăn thì cuộc sống của bạn sẽ đơn giản” – Donald Trump   Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc Khỏe Mới Vui, Vui Mới Khỏe! Hướng ...

Chi tiết