Tag Archives: người nổi tiếng thế giới

5 Clip Về Những Người Thành Công Nổi Tiếng Thế Giới

success-man

1. Bài phát biểu của Tổng thống Obama sau khi thắng cử 2. Cuộc đời và Sự nghiệp của Bill Gates 3. Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs tại ĐH Stanford 2005 4. Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Albert Einstein 5. 40 Gương thành công Monkey Junior – Giúp con học tốt tiếng Anh, Việt, ...

Chi tiết