Tag Archives: người giàu suy nghĩ như thế nào

Người Giàu Suy Nghĩ Như Thế Nào?

người giàu nói Tôi tạo ra cuộc đời tôi

Có một bí mật về tiền bạc  trong tâm thức mà hầu hết mọi người không biết. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không đạt được thành công về tài chính. (T Harv Eker). Thiếu tiền không phải là vấn đề. Vấn đề chính là những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của bạn. (T ...

Chi tiết