Tag Archives: nghệ thuật lãnh đạo

12 Clip Hay Về Cách Diễn Thuyết Của Những Người Nổi Tiếng

crossword 14

1. Ngôn ngữ cơ thể của bạn sẽ thay đổi cuộc đời bạn 2. Đừng bao giờ bỏ cuộc 3. Kinh Doanh Bằng Tâm Lý – Brian Tracy Monkey Junior – Giúp con học tốt tiếng Anh, Việt, Pháp...ngay tại nhà! 4. Khám phá sức mạnh bản thân – TONY ROBBINS 5. 3 cách để điều khiển cảm xúc của ...

Chi tiết