Tag Archives: nâng cao chỉ số cảm xúc

Trí Tuệ Cảm Xúc (EQ) – Quyết Định Thành Công Và Hạnh Phúc Của Bạn!

tri-thong-minh-cam-xuc-eq-va-thanh-cong-2

Trí tuệ xúc cảm (emotional intelligence – EI) thường dùng dưới hàm nghĩa nói về chỉ số cảm xúc (emotional intelligence quotient – EQ) của mỗi cá nhân. Chỉ số này mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng hay khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của ...

Chi tiết