Tag Archives: nam mô quan thế âm bồ tát

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-26-pham-ba-la-mon-1

Lời  Phật dạy – kinh pháp cú 26 – Phẩm Bà La Môn. Thế nào là Bà La Môn? Làm sao tu luyện để trở thành một vị Bà la môn trí tuệ và đức hạnh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-1

Thế nào là Tỷ kheo? Làm sao để trở thành một tỷ kheo tốt? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo các bạn nhé! Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về những lời dạy của ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-1

Lời Phật dạy – Kinh pháp cú – Phẩm voi. Làm thế nào để có bước đi vững chãi như voi trong cuộc đời nhiều thị phi? Hãy tu luyện theo bát chánh đạo để có đạo lý vững chãi bước đi ung dung trong cuộc đời này. Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-1

Phẩm tạp lục là gì? Làm sao để thoát khỏi hận thù? Làm sao để tự điều phục bản thân? Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục. Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-1

Lời Phật dạy về phẩm đạo như thế nào? Làm sao để trí tuệ phát triển? Làm sao để đạo đức tăng trưởng? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 20 – phẩm đạo các bạn nhé! 273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-1

Thế nào là pháp trụ? Thế nào là Sa môn? Thế nào là bậc trí? Thế nào là tỷ kheo? Thế nào là ẩn sĩ? Thế nào là Hiền Thánh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm pháp trụ nhé!256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-1

Làm những việc không nên làm thì sẽ nhận quả báo gì? Lười biếng thì sẽ có cuộc sống ra sao? Tham, sân, si thì sẽ chịu khổ đau gì? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế nhé!235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ

loi-phat-day-kinh-phap-cu-17-pham-phan-no-1

Phẫn nộ sẽ để lại những hậu quả nào? Làm thế nào để kiểm soát cơn phẫn nộ? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ nhé!221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, Vượt qua mọi kiết sử, Không chấp trước danh sắc. Khổ không theo vô sản.” ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái

loi-phat-day-kinh-phhap-cu-16-pham-hy-ai-1

Hỷ ái là gì? Vì sao thoát khỏi hỷ ái, tham ái bạn sẽ thoát được khỏi sầu đau. Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái nhé. 209. “Tự chuyên, không đáng chuyên Không chuyên, việc đáng chuyên. Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh tị bậc tự ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc

loi-phat-day-kinh-phap-cu-15-pham-an-lac-1

Thế nào là an lạc? Làm sao để có cuộc sống an lạc? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc các bạn nhé! Clip sau sẽ giúp bạn hiểu rõ những chân lý trong cuộc đời, có những điều lâu nay bạn vẫn tưởng là đúng, nhưng ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-1

Thế nào là tu theo Phật pháp? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà các bạn nhé!179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi Bậc không để dấu ...

Chi tiết

Thế Nào Là 6 Căn Thanh Tịnh?

thế nào là lục căn thanh tịnh

Lục căn thanh tịnh hay 6 căn thanh tịnh là gì? Tu rèn 6 căn thanh tịnh bạn sẽ được thành quả tốt đẹp như thế nào? Vì sao nói tu luyện được 6 căn thanh tịnh thì bạn sẽ có được hạnh phúc bền lâu? Hãy cùng đọc, suy ngẫm, khám phá và chia sẻ về  6 Căn Thanh ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian

loi-phat-day-kinh-phap-cu-13-pham-the-gian-1

Vì sao thế gian này luôn xuất hiện nhiều khổ đau, lo lắng? Làm sao để sống một cuộc đời an vui? Làm sao để giúp thế giới này bớt khổ đau? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian nhé! Các bậc phụ huynh muốn con cháu ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 12 – Phẩm Tự Ngã

loi-phat-day-kinh-phap-cu-12-pham-tu-nga-1

“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, Vì sao chiến thắng bản thân lại là chiến thắng khó khăn nhất? Làm sao để mỗi ngày trôi qua chúng ta lại trở nên tốt hơn? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 12 – Phẩm Tự Ngã nhé! 157. ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già

loi-phat-day-kinh-phap-cu-11-pham-gia-1

Sinh, lão, bệnh, tử – bốn cửa ải mà hầu hết con người phải đi qua trong cuộc đời này.  Làm sao để khi già được an vui và khi chết được thanh thản? Khi bạn ra đi thì những gì bạn mang theo thế giới bên kia chính là những gì bạn cho đi ở thế giới này! Vì ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 10 – Phẩm Hình Phạt

loi-phat-day-kinh-phap-cu-pham-10-hinh-phat-1

Làm điều ác sẽ phải chịu những hình phạt như nào?  Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 10 – Phẩm Hình Phạt để tránh được những hình phạt đau đớn do việc làm vô tình hay cố ý gây ra nhé! Nếu chúng ta có lòng yêu thương ...

Chi tiết