Tag Archives: làm sao để kiên nhẫn

Kiên Nhẫn Giúp Ta Kéo Dài Tuổi Thọ

kiên nhẫn tạo nên kỳ tích

Thiên nhiên, thời gian và kiên nhẫn là ba ông thầy thuốc vĩ đại. (H.G.Bohhe). Kiên nhẫn giúp ta kéo dài tuổi thọ và ít bị căng thẳng. Có lần, một người bạn là cố vấn cho giám đốc điều hành của một công ty lớn đến thăm chúng tôi. Tâm sự về những căng thẳng gặp phải trong công ...

Chi tiết