Tag Archives: kỹ năng thai giáo

Kỹ Năng Thai Giáo – Khơi Dậy Tiềm Năng Cho Con Yêu Của Bạn

ky-nang-thai-giao-theo-thang-tuoi

Quá trình thai giáo được chia làm hai loại: thai giáo gián tiếp và thai giáo trực tiếp. Thai giáo gián tiếp là quá trình tác động gián tiếp thông qua người mẹ để gây kích thích với thai nhi. Thai giáo trực tiếp là quá trình tạo nên các kích thích trực tiếp đối với thai nhi như nghe ...

Chi tiết