Tag Archives: kiến thức phật pháp

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-26-pham-ba-la-mon-1

Lời  Phật dạy – kinh pháp cú 26 – Phẩm Bà La Môn. Thế nào là Bà La Môn? Làm sao tu luyện để trở thành một vị Bà la môn trí tuệ và đức hạnh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-1

Thế nào là Tỷ kheo? Làm sao để trở thành một tỷ kheo tốt? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo các bạn nhé! Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về những lời dạy của ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-1

Lời Phật dạy – Kinh pháp cú – Phẩm voi. Làm thế nào để có bước đi vững chãi như voi trong cuộc đời nhiều thị phi? Hãy tu luyện theo bát chánh đạo để có đạo lý vững chãi bước đi ung dung trong cuộc đời này. Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-1

Phẩm tạp lục là gì? Làm sao để thoát khỏi hận thù? Làm sao để tự điều phục bản thân? Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục. Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-1

Lời Phật dạy về phẩm đạo như thế nào? Làm sao để trí tuệ phát triển? Làm sao để đạo đức tăng trưởng? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 20 – phẩm đạo các bạn nhé! 273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-1

Thế nào là pháp trụ? Thế nào là Sa môn? Thế nào là bậc trí? Thế nào là tỷ kheo? Thế nào là ẩn sĩ? Thế nào là Hiền Thánh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm pháp trụ nhé!256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-1

Làm những việc không nên làm thì sẽ nhận quả báo gì? Lười biếng thì sẽ có cuộc sống ra sao? Tham, sân, si thì sẽ chịu khổ đau gì? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế nhé!235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc

loi-phat-day-kinh-phap-cu-15-pham-an-lac-1

Thế nào là an lạc? Làm sao để có cuộc sống an lạc? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc các bạn nhé! Clip sau sẽ giúp bạn hiểu rõ những chân lý trong cuộc đời, có những điều lâu nay bạn vẫn tưởng là đúng, nhưng ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-1

Thế nào là tu theo Phật pháp? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà các bạn nhé!179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi Bậc không để dấu ...

Chi tiết