Tag Archives: kiến thức phật giáo

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-26-pham-ba-la-mon-1

Lời  Phật dạy – kinh pháp cú 26 – Phẩm Bà La Môn. Thế nào là Bà La Môn? Làm sao tu luyện để trở thành một vị Bà la môn trí tuệ và đức hạnh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-1

Thế nào là Tỷ kheo? Làm sao để trở thành một tỷ kheo tốt? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo các bạn nhé! Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về những lời dạy của ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-1

Lời Phật dạy – Kinh pháp cú – Phẩm voi. Làm thế nào để có bước đi vững chãi như voi trong cuộc đời nhiều thị phi? Hãy tu luyện theo bát chánh đạo để có đạo lý vững chãi bước đi ung dung trong cuộc đời này. Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-1

Phẩm tạp lục là gì? Làm sao để thoát khỏi hận thù? Làm sao để tự điều phục bản thân? Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục. Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-1

Lời Phật dạy về phẩm đạo như thế nào? Làm sao để trí tuệ phát triển? Làm sao để đạo đức tăng trưởng? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 20 – phẩm đạo các bạn nhé! 273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-1

Thế nào là pháp trụ? Thế nào là Sa môn? Thế nào là bậc trí? Thế nào là tỷ kheo? Thế nào là ẩn sĩ? Thế nào là Hiền Thánh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm pháp trụ nhé!256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự ...

Chi tiết

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái

loi-phat-day-kinh-phhap-cu-16-pham-hy-ai-1

Hỷ ái là gì? Vì sao thoát khỏi hỷ ái, tham ái bạn sẽ thoát được khỏi sầu đau. Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái nhé. 209. “Tự chuyên, không đáng chuyên Không chuyên, việc đáng chuyên. Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh tị bậc tự ...

Chi tiết

Thế Nào Là 6 Căn Thanh Tịnh?

thế nào là lục căn thanh tịnh

Lục căn thanh tịnh hay 6 căn thanh tịnh là gì? Tu rèn 6 căn thanh tịnh bạn sẽ được thành quả tốt đẹp như thế nào? Vì sao nói tu luyện được 6 căn thanh tịnh thì bạn sẽ có được hạnh phúc bền lâu? Hãy cùng đọc, suy ngẫm, khám phá và chia sẻ về  6 Căn Thanh ...

Chi tiết