Tag Archives: Gần Người Hiền

Dạy Con Nên Người – Gần Người Hiền

day con nen nguoi gan nguoi hien

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nếu xung quanh chúng ta là người tốt thì bản thân của chúng ta cũng tốt dần lên. Hãy dạy con bạn gần những người hiền tài để cùng rèn luyện trở thành người tài đức.Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc Còn muốn xung quanh mình có ...

Chi tiết