Tag Archives: du lịch lễ hội

Ảnh Đẹp Du Lịch Việt Nam – Phần 1 – Thắng Cảnh Việt Nam

Tính đến tháng 8 năm 2010, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 5000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.Monkey Junior – Món quà yêu thương cho con! Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng ...

Chi tiết