Tag Archives: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuộc Đời Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Qua Ảnh

chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp

Là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông cũng trực tiếp và tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, ...

Chi tiết