Tag Archives: cac giai doan phat trien cua tre

Các Giai Đoạn Phát Triển Của Trẻ (Từ 0 – 6 Tuổi) Phần 2

48 – 52 tuần (13 tháng tuổi): Đòi chơi đùa với người lớn Nói được 2-3 chữ ngoài “ba” và “má” Bắt chước người lớn dùng viết vẽ (thành những chấm) Chập chững 1-2 bước Đưa đồ chơi cho người khác và biết thả tay ra. 1.25 tuổi (16 tháng tuổi): Tỏ ý muốn làm cha mẹ vui lòng Kết ...

Chi tiết

Các Giai Đoạn Phát Triển Của Trẻ (Từ 0 – 6 Tuổi) Phần 1

Trẻ em từ khi sinh ra đến 6 tuổi có sự thay đổi về nhận thức và thể chất rất nhanh. Mời các bậc phụ huynh tham khảo những mốc phát triển sau để chăm sóc con mình thật tốt nhé. Tuy nhiên, không phải em nào cũng phải theo y khuôn các mốc này. Nhưng nếu cha mẹ cảm thấy con mình ...

Chi tiết