Tag Archives: beautiful Hydrangea Flowers

Ảnh Đẹp Hoa Tú Cầu – Phần 1 – Hydrangea Flowers

anh-hoa-tu-cau-tuyet-dep-2

Chi Tú cầu (danh pháp khoa học: Hydrangea) là một chi thực vật có hoa trong họ Tú cầu (Hydrangeaceae) bản địa Đông Á (từ Nhật Bản đến Trung Quốc), Nam Á, Đông Nam Á (Hymalaya, Indonesia) và châu Mỹ. Chúng là loài cây thân mộc, hoa vô tính. Hầu hết các loài tú cầu có hoa màu trắng, tuy ...

Chi tiết