Tag Archives: ảnh đẹp thành lập đoàn

Ảnh Đẹp Mừng Ngày Thành Lập Đoàn 26 – 3

ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-2

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu ...

Chi tiết