Tag Archives: ảnh đẹp ngày 26-3

Ảnh Đẹp Hoạt Động Của Thanh Niên Tình Nguyện – Mùa Hè Xanh

anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-1

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mùa hè xanh là một hoạt động thường niên, do Hội Sinh viên Việt Nam ...

Chi tiết