Tag Archives: ảnh đẹp gia đình vui khỏe

Cách Nói Chuyện Về Tương Lai Trong Tiếng Anh

hoc giao tiep tieng anh noi chuyen ve tuong lai

Cách Nói Chuyện Về Tương Lai Trong Tiếng Anh? Bạn dự định sẽ đi đâu? Ngày mai bạn định làm gì? Trong tiếng Anh, các câu giao tiếp hàng ngày hay sử dụng cụm từ “Going to”, trong tương lai gần, có thời điểm xác định, để diễn đạt một kế hoạch hay một dự định gì đấy, Còn dùng ...

Chi tiết