Tag Archives: Ảnh Đẹp Du Lịch Tiểu Bang Oregon Ở Hoa Kỳ

Ảnh Đẹp Du Lịch Tiểu Bang Oregon Ở Hoa Kỳ – Phần 1

du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-9

 Oregon là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có nhiều bộ lạc người bản thổ sinh sống trước khi những người mua bán da thú, các nhà thám hiểm và dân định cư đến. Lãnh thổ Oregon được thành lập năm 1848 sau khi người Mỹ đến đây định cư ...

Chi tiết