Tag Archives: ảnh đẹp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

20 + 11 Tấm Thiệp Đẹp Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

thiep-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-12

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. ...

Chi tiết