Tag Archives: ảnh đẹp bồ tát

Ảnh Đẹp Về Các Vị Đức Phật – Phần 1

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-1

Phật là chữ viết tắt của Phật Đà, đây là danh hiệu phiên âm từ tiếng Phạn hoặc Pali buddha बुद्ध (bo. sangs rgyas) sang Hán-Việt; dịch ý là Giác giả, tức “Người tỉnh thức”.  Do ban đầu người Việt tiếp thu Phật giáo trực tiếp từ Ấn Độ nên từ Buddha (bậc giác ngộ – Phật) được phiên âm ...

Chi tiết