Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Thế nào là Tỷ kheo? Làm sao để trở thành một tỷ kheo tốt? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo các bạn nhé! Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về những lời dạy của Phật bạn nên xem thêm clip giảng giải của Thượng tọa Thích Chân Quang ở dưới nhé!Loi phat day kinh phap cu 25 pham ty kheo 1360. “Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi.”
Loi phat day kinh phap cu 25 pham ty kheo 2361. “Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý.
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả.
Thoát được mọi khổ đau.”
Loi phat day kinh phap cu 25 pham ty kheo 3362. “Người chế ngự tay chân,
Chế ngự lời và đầu,
Vui thích nội thiền định.
Ðộc thân, biết vừa đủ,
Thật xứng gọi tỷ kheo.”Loi phat day kinh phap cu 25 pham ty kheo 4363. “Tỷ kheo chế ngự miệng,
Vừa lời, không cống cao,
Khi trình bày pháp nghĩa,
Lời lẽ dịu ngọt ngào.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-5364. “Vị tỷ kheo thích Pháp,
Mến pháp, suy tư Pháp.
Tâm tư niệm chánh Pháp,
Không rời bỏ chánh Pháp.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 25 phẩm tỷ kheo 6365. “Không khinh điều mình được,
Không ganh người khác được
Tỷ kheo ganh tị người,
Không sao chứng Thiền Ðịnh.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 25 phẩm tỷ kheo 7366. “Tỷ kheo dầu được ít,
Không khinh điều mình được,
Sống thanh tịnh không nhác,
Chư thiên khen vị này.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 25 phẩm tỷ kheo 8367. “Hoàn toàn, đối danh sắc,
Không chấp Ta, của Ta.
Không chấp, không sầu não.
Thật xứng danh Tỷ kheo.”Lời phật dạy kinh pháp cú 25 phẩm tỷ kheo 9368. “Tỷ kheo trú từ bi,
Tín thành giáo Pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tỉnh.
Các hạnh an tịnh lạc.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-10369. “Tỷ kheo, tát thuyền này,
Thuyền không, nhẹ đi mau.
Trừ tham, diệt sân hận,
Tất chứng đạt Niết-Bàn.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-11370. “Ðoạn năm (1), từ bỏ năm (2),
Tu tập năm (3) tối thượng,
Tỷ kheo cắt năm trói (4),
Xứng danh vượt “bộc lưu” (5).”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-12371. “Tỷ kheo, hãy tu thiền,
Chớ buông lung phóng dật,
Tâm chớ đắm say dục,
Phóng dật, nuốt sắt nóng
Bị đốt, chớ than khổ!”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-13372. “Không trí tuệ, không thiền,
Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết-Bàn.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-14373. “Bước vào ngôi nhà trống,
Tỷ kheo tâm an tịnh,
Thọ hưởng vui siêu nhân
Tịnh quán theo chánh pháp.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-15374. “Người luôn luôn chánh niệm,
Sự sanh diệt các uẩn,
Ðược hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-16375. “Ðây Tỷ kheo có trí,
Tụ tập pháp căn bản
Hộ căn, biết vừa đủ,
Giữ gìn căn bản giới,
Thường gần gũi bạn lành,
Sống thanh tịnh tinh cần.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-17376. “Giao thiệp khéo thân thiện,
Cử chỉ mực đoan trang.
Do vậy hưởng vui nhiều,
Sẽ dứt mọi khổ đau.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-18377. “Như hoa Vassikà (6),
Quăng bỏ cánh úa tàn,
Cũng vậy vị Tỷ kheo,
Hãy giải thoát tham sân.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-19378. “Thân tịnh, lời an tịnh,
An tịnh, khéo thiền tịnh.
Tỷ kheo bỏ thế vật,
Xứng danh “bậc tịch tịnh “.
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-20379. “Tự mình chỉ trích mình,
Tự mình dò xét mình,
Tỷ kheo tự phòng hộ
Chánh niệm, trú an lạc.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-21380. “Tự mình y chỉ mình,
Tự mình đi đến mình,
Vậy hãy tự điều phục,
Như khách buôn ngựa hiền.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-22381. “Tỷ kheo nhiều hân hoan,
Tịnh tín giáo pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tịnh,
Các hạnh an tịnh lạc.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-24-pham-ty-kheo-23382. “Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ
Siêng tu giáo pháp Phật,
Soi sáng thế gian này,
Như trăng thoát khỏi mây.”

Chú thích:

(1) Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân.
(2) Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh.
(3) Tín, tấn, niệm, định, tuệ.
(4) 5 trói buộc: tham, sân, si, mạn, tà kiến
(5) Bộc lưu: dòng nước lũ
(6) Bông lài.

Phật khen người tinh tấn – Pháp cú 58 – TT. Thích Chân Quang

Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn – P2

Kinh Pháp Cú qua bộ ảnh Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Bát Chánh Đạo – Con Đường Tốt Nhất Để Giải Thoát Mọi Khổ Đau

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>