Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

Lời Phật dạy – Kinh pháp cú – Phẩm voi. Làm thế nào để có bước đi vững chãi như voi trong cuộc đời nhiều thị phi? Hãy tu luyện theo bát chánh đạo để có đạo lý vững chãi bước đi ung dung trong cuộc đời này. Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi.Loi phat day kinh phap cu 23 pham voi 1320. “Ta như voi giữa trận,
Hứng chịu cung tên rơi,
Chịu đựng mọi phỉ báng.
Ác giới rất nhiều người.”
Loi phat day kinh phap cu 23 pham voi 2321. “Voi luyện, đưa dự hội,
Ngựa luyện, được vua cưỡi,
Người luyện, bậc tối thượng
Chịu đựng mọi phỉ báng.”
Loi phat day kinh phap cu 23 pham voi 3322. “Tốt thay, con la thuần,
Thuần chủng loài ngựa Xinh.
Ðại tượng, voi có ngà.
Tự điều mới tối thượng.”Lời phật dạy kinh pháp cú 23 phẩm voi 4323 “Chẳng phải loài cưỡi ấy,
Ðưa người đến Niết-Bàn,
Chỉ có người tự điều,
Ðến đích, nhờ điều phục.”Lời phật dạy kinh pháp cú 23 phẩm voi 5324. “Con voi tên Tài Hộ,
Phát dục, khó điều phục,
Trói buộc, không ăn uống.
Voi nhớ đến rừng voi.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 23 phẩm voi 6325. “Người ưa ngủ, ăn lớn
Nằm lăn lóc qua lại,
Chẳng khác heo no bụng,
Kẻ ngu nhập thai mãi.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-7326. “Trước tâm này buông lung,
Chạy theo ái, dục, lạc.
Nay Ta chánh chế ngự,
Như cầm móc điều voi.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-8327. “Hãy vui không phóng dật,
Khéo phòng hộ tâm ý.
Kéo mình khỏi ác đạo,
Như voi bị sa lầy.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-9328. “Nếu được bạn hiền trí
Ðáng sống chung, hạnh lành,
Nhiếp phục mọi hiểm nguy
Hoan hỷ sống chánh niệm.”Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-10329. “Không gặp bạn hiền trí.
Ðáng sống chung, hạnh lành
Như vua bỏ nước bại,
Hãy sống riêng cô độc,
Như voi sống rừng voi.”Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-11330. “Tốt hơn sống một mình,
Không kết bạn người ngu.
Ðộc thân, không ác hạnh
Sống vô tư vô lự,
Như voi sống rừng voi.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-12331. “Vui thay, bạn lúc cần!
Vui thay, sống biết đủ,
Vui thay, chết có đức!
Vui thay, mọi khổ đoạn.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-13332. “Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-23-pham-voi-14333. “Vui thay, già có giới!
Vui thay, tín an trú!
Vui thay, được trí tuệ,
Vui thay, ác không làm.”

Chiến thắng chính mình – Pháp Cú 37 – TT. Thích Chân Quang

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Bát Chánh Đạo – Con Đường Tốt Nhất Để Giải Thoát Mọi Khổ Đau

Tìm Hiểu Về Tứ Diệu Đế – Bốn Chân Lí Cao Cả Là Gốc Cơ Bản Của Phật Giáo

Lời Phật Dạy

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>