Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Phẩm tạp lục là gì? Làm sao để thoát khỏi hận thù? Làm sao để tự điều phục bản thân? Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục. Mỗi kinh pháp cú của Phật đều gắn với những điển tích khác nhau, để hiểu rõ về những lời dạy của Phật bạn nên xem thêm clip giảng giải của Thượng tọa Thích Chân Quang ở dưới nhé!Loi phat day kinh phap cu 21 pham tap luc 1290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,
Thấy được lạc lớn hơn,
Bậc trí bỏ lạc nhỏ,
Thấy được lạc lớn hơn.”
Loi phat day kinh phap cu 21 pham tap luc 2291. “Gieo khổ đau cho người,
Mong cầu lạc cho mình,
Bị hận thù buộc ràng
Không sao thoát hận thù.”

Loi phat day kinh phap cu 21 pham tap luc 3292. “Việc đáng làm, không làm,
Không đáng làm, lại làm,
Người ngạo mạn, phóng dật,
Lậu hoặc ắt tăng trưởng.”
Loi phat day kinh phap cu 21 pham tap luc 4293. “Người siêng năng cần mẫn,
Thường thường quán thân niệm,
Không làm việc không đáng,
Gắng làm việc đáng làm,
Người tư niệm giác tỉnh,
Lậu hoặc được tiêu trừ.”
Loi phat day kinh phap cu 21 pham tap luc 5294. “Sau khi giết mẹ cha,
Giết hai Vua Sát lỵ,
Giết vương quốc, quần thần
Vô ưu, phạm chí sống.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-6295. “Sau khi giết mẹ cha,
Hai vua Bà-la-môn,
Giết hổ tướng thứ năm
Vô ưu, phạm chí sống.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-7296. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Phật Ðà thường niệm.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 21 phẩm tạp lục 8297. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Chánh Pháp thường niệm”Lời phật dạy kinh pháp cú 21 phẩm tạp lục 9298. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Tăng Già thường niệm.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 21 phẩm tạp lục 10299. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng sắc thân thường niệm.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 21 phẩm tạp lục 11300. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Ý vui niềm bất hại.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-12301. “Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Ý vui tu thiền quán.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-13302. “Vui hạnh xuất gia khó,
Tại gia sinh hoạt khó,
Sống bạn không đồng, khổ,
Trôi lăn luân hồi, khổ,
Vậy chớ sống luân hồi,
Chớ chạy theo đau khổ.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-14303. “Tín tâm, sống giới hạnh
Ðủ danh xưng tài sản,
Chỗ nào người ấy đến,
Chỗ ấy được cung kính.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-15304. “Người lành dầu ở xa
Sáng tỏ như núi tuyết,
Người ác dầu ở gần
Như tên bắn đêm đen.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-21-pham-tap-luc-16305. “Ai ngồi nằm một mình.
Ðộc hành không buồn chán,
Tự điều phục một mình
Sống thoải mái rừng sâu.”

Bước lên đỉnh núi cao – Pháp Cú 10 – TT. Thích Chân Quang

Tìm Hiểu Về Tứ Diệu Đế – Bốn Chân Lí Cao Cả Là Gốc Cơ Bản Của Phật Giáo

Biết Lỗi Và Sửa Lỗi Là Công Phu Tu Hành

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn – P1

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>