Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Lời Phật dạy về phẩm đạo như thế nào? Làm sao để trí tuệ phát triển? Làm sao để đạo đức tăng trưởng? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 20 – phẩm đạo các bạn nhé!

Loi phat day kinh phap cu 20 pham dao1273. “Tám chánh, đường thù thắng,
Bốn câu, lý thù thắng.
Ly tham, pháp thù thắng,
Giữa các loài hai chân,
Pháp nhãn, người thù thắng.”
Loi phat day kinh phap cu 20 pham dao 2274. “Ðường này, không đường khác
Ðưa đến kiến thanh tịnh.
Nếu ngươi theo đường này,
Ma quân sẽ mê loạn.”
Loi phat day kinh phap cu 20 pham dao 3275. “Nếu người theo đường này,
Ðau khổ được đoạn tận.
Ta dạy người con đường.
Với trí, gai chướng diệt.”Loi phat day kinh phap cu 20 pham dao 4276. “Người hãy nhiệt tình làm,
Như Lai chỉ thuyết dạy.
Người hành trì thiền định
Thoát trói buộc Ác ma.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 20 phẩm đạo 5277. “Tất cả hành vô thường ”
Với Tuệ, quán thấy vậy
Ðau khổ được nhàm chán;
Chính con đường thanh tịnh.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 20 phẩm đạo 6278. “Tất cả hành khổ đau
Với Tuệ quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán;
Chính con đường thanh tịnh.”
Lời phật dạy kinh pháp cú 20 phẩm đạo 7279. “Tất cả pháp vô ngã,
Với Tuệ quán thấy vậy,
Ðau khổ được nhàm chán
Chính con đường thanh tịnh.”

Lời phật dạy kinh pháp cú 20 phẩm đạo 8280. “Khi cần, không nỗ lực,
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
Chí nhu nhược, biếng nhác.
Với trí tuệ thụ động,
Sao tìm được chánh đạo?”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-9281. “Lời nói được thận trọng,
Tâm tư khéo hộ phòng,
Thân chớ làm điều ác,
Hãy giữ ba nghiệp tịnh,
Chứng đạo Thánh nhân dạy.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-10282. “Tu Thiền, trí tuệ sanh,
Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.
Biết con đường hai ngả
Ðưa đến hữu, phi hữu,
Hãy tự mình nỗ lực,
Khiến trí tuệ tăng trưởng.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-11283. “Ðốn rừng không đốn cây
Từ rừng, sinh sợ hãi;
Ðốn rừng (1) và ái dục,
Tỷ kheo, hãy tịch tịnh.”

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-12284. “Khi nào chưa cắt tiệt,
Ái dục giữa gái trai,
Tâm ý vẫn buộc ràng,
Như bò con vú mẹ.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-13285. “Tự cắt dây ái dục,
Như tay bẻ sen thu,
Hãy tu đạo tịch tịnh,
Niết-Bàn, Thiện Thệ dạy.”

Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-14286. “Mùa mưa ta ở đây
Ðông, hạ cũng ở đây,
Người ngu tâm tưởng vậy,
Không tự giác hiểm nguy.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-15287. “Người tâm ý đắm say
Con cái và súc vật,
Tử thần bắt người ấy,
Như lụt trôi làng ngủ. ”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-16288. “Một khi tử thần đến,
Không có con che chở,
Không cha, không bà con,
Không thân thích che chở.”
Loi-phat-day-kinh-phap-cu-20-pham-dao-17289. “Biết rõ ý nghĩa này,
Bậc trí lo trì giới,
Mau lẹ làm thanh tịnh,
Con đường đến Niết-Bàn.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Vui thích không phóng dật – Pháp Cú 13 – TT. Thích Chân Quang

Thế Nào Là 6 Căn Thanh Tịnh?

Thế Nào Là Từ Bi Hỷ Xả ?

36 Tội Lỗi Dễ Mắc Phải Khi Uống Rượu Say Và Nhận Ngay Quả Báo

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 20 – phẩm đạo

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>