Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

Thế nào là pháp trụ? Thế nào là Sa môn? Thế nào là bậc trí? Thế nào là tỷ kheo? Thế nào là ẩn sĩ? Thế nào là Hiền Thánh? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm pháp trụ nhé!loi phat day kinh phap cu 19 pham phap tru 1256. “Ngươi đâu phải pháp trụ,
Xử sự quá chuyên chế,
Bậc trí cần phân biệt
Cả hai chánh và tà!”
loi phat day kinh phap cu 19 pham phap tru 2257. “Không chuyên chế, đúng pháp,
Công bằng, dắt dẫn người,
Bậc trí sống đúng pháp,
Thật xứng danh pháp trụ.”
loi phat day kinh phap cu 19 pham phap tru 3258. “Không phải vì nói nhiều,
Mới xứng danh bậc trí.
An ổn, không oán sợ.
Thật đáng gọi bậc trí.”
loi phat day kinh phap cu 19 pham phap tru 4259. Không phải vì nói nhiều,
Mới xứng danh trì pháp,
Những ai tuy nghe ít,
Nhưng thân hành đúng pháp,
Không phóng túng chánh pháp,
Mới xứng danh trì pháp.”lời phật dạy kinh pháp cú 19 phẩm pháp trụ 5260. Không phải là trưởng lão,
Dầu cho có bạc đầu.
Người chỉ tuổi tác cao,
Ðược gọi là: “Lão ngu.”
lời phật dạy kinh pháp cú 19 phẩm pháp trụ 6261. “Ai chân thật, đúng pháp,
Không hại, biết chế phục,
Bậc trí không cấu uế,
Mới xứng danh Trưởng Lão.”
lời phật dạy kinh pháp cú 19 phẩm pháp trụ 7262. “Không phải nói lưu loát,
Không phải sắc mặt đẹp,
Thành được người lương thiện,
Nếu ganh, tham, dối trá.”
lời phật dạy kinh pháp cú 19 phẩm pháp trụ 8263. “Ai cắt được, phá được
Tận gốc nhổ tâm ấy
Người trí ấy diệt sân,
Ðược gọi người hiền thiện.”
lời phật dạy kinh pháp cú 19 phẩm pháp trụ 9264. “Ðầu trọc, không sa môn
Nếu phóng túng, nói láo.
Ai còn đầy dục tham,
Sao được gọi sa môn?”

loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-10265. “Ai lắng dịu hoàn toàn,
Các điều ác lớn nhỏ,
Vì lắng dịu ác pháp,
Ðược gọi là Sa môn.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-11266. ” Chỉ khất thực nhờ người,
Ðâu phải là tỷ kheo!
Phải theo pháp toàn diện,
Khất sĩ không, không đủ.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-12267. ” Ai vượt qua thiện ác,
Chuyên sống đời Phạm Hạnh,
Sống thẩm sát ở đời,
Mới xứng danh tỷ kheo.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-13268. “Im lặng nhưng ngu si,
Ðâu được gọi ẩn sĩ?
Như người cầm cán cân,
Bậc trí chọn điều lành.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-14269. ” Từ bỏ các ác pháp,
Mới thật là ẩn sĩ.
Ai thật hiểu hai đời
Mới được gọi ẩn sĩ.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-15270. ” Còn sát hại sinh linh,
Ðâu được gọi Hiền thánh.
Không hại mọi hữu tình,
Mới được gọi Hiền Thánh.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-16271. “Chẳng phải chỉ giới cấm
Cũng không phải học nhiều,
Chẳng phải chứng thiền định,
Sống thanh vắng một mình.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-19-pham-phap-tru-17272. “Ta hưởng an ổn lạc,
Phàm phu chưa hưởng được.
Tỷ kheo, chớ tự tin
Khi lậu hoặc chưa diệt.”

Bước lên đỉnh núi cao – Pháp Cú 10 – TT. Thích Chân Quang

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian

Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 19 – phẩm pháp trụ

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>