Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

Làm những việc không nên làm thì sẽ nhận quả báo gì? Lười biếng thì sẽ có cuộc sống ra sao? Tham, sân, si thì sẽ chịu khổ đau gì? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế nhé!loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-1235. “Ngươi nay giống lá héo,
Diêm sứ đang chờ ngươi,
Ngươi đứng trước cửa chết,
Ðường trường thiếu tư lương.”
loi phat day kinh phap cu 18 pham cau ue 2236. “Hãy tự làm hòn đảo,
Tinh cần gấp, sáng suốt.
Trừ cấu uế, thanh tịnh,
Ðến Thánh địa chư Thiên.”
loi phat day kinh phap cu 18 pham cau ue 3237. “Ðời ngươi nay sắp tàn,
Tiến gần đến Diêm Vương.
Giữa đường không nơi nghỉ,
Ðường trường thiếu tư lương.”

loi phat day kinh phap cu 18 pham cau ue 4238. “Hãy tự làm hòn đảo,
Tinh cần gấp sáng suốt.
Trừ cấu uế, thanh tịnh,
Chẳng trở lại sanh già.”
loi phat day kinh phap cu 18 pham cau ue 5239. “Bậc trí theo tuần tự.
Từng sát na trừ dần.
Như thợ vàng lọc bụi
Trừ cấu uế nơi mình.”
lời phật dạy kinh pháp cú 18 phẩm cấu uế 6240. “Như sét từ sắt sanh,
Sắt sanh lại ăn sắt,
Cũng vậy, quá lợi dưỡng
Tự nghiệp dẫn cõi ác.”
lời phật dạy kinh pháp cú 18 phẩm cấu uế 7241. “Không tụng làm nhớp kinh,
Không đứng dậy, bẩn nhà,
Biếng nhác làm nhơ sắc,
Phóng dật uế người canh”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-8242. “Tà hạnh nhơ đàn bà,
Xan tham nhớp kẻ thí,
Ác pháp là vết nhơ,
Ðời này và đời sau.”
lời phật dạy kinh pháp cú 18 phẩm cấu uế 9243. “Trong hàng cấu uế ấy,
Vô minh, nhơ tối thượng,
Ðoạn nhơ ấy, tỷ kheo,
Thành bậc không uế nhiễm.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-10244. “Dễ thay, sống không hổ
Sống lỗ mãng như quạ,
Sống công kích huênh hoang,
Sống liều lĩnh, nhiễm ô.”

loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-11245. “Khó thay, sống xấu hổ,
Thường thường cầu thanh tịnh.
Sống vô tư, khiêm tốn,
Trong sạch và sáng suốt.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-12246. “Ai ở đời sát sinh,
Nói láo không chân thật,
Ở đời lấy không cho,
Qua lại với vợ người.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-13247. “Uống rượu men, rượu nấu,
Người sống đam mê vậy,
Chính ngay tại đời này,
Tự đào bới gốc mình.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-14248. “Vậy người, hãy nên biết,
Không chế ngự là ác.
Chớ để tham phi pháp,
Làm người đau khổ dài.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-15249. “Do tín tâm, hỷ tâm
Loài người mới bố thí.
Ở đây ai bất mãn
Người khác được ăn uống,
Người ấy ngày hoặc đêm,
Không đạt được tâm định?”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-16250. “Ai cắt được, phá được,
Tận gốc nhổ tâm ấy.
Người ấy ngày hoặc đêm,
Ðạt được tâm thiền định.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-17251. “Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái! ”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-18252. “Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian dấu bài.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-19253. “Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-20254. “Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn,
Chúng sanh thích hý luận,
Như lai, hý luận trừ.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-18-pham-cau-ue-21255. “Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn.
Các hành không thường trú,
Chư Phật không giao động.”

Đời sau còn nhiều hơn – Pháp Cú 7 – TT. Thích Chân Quang

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm

Tình Yêu Hôn Nhân Gia Đình

Biết Lỗi Và Sửa Lỗi Là Công Phu Tu Hành

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>