Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian

Vì sao thế gian này luôn xuất hiện nhiều khổ đau, lo lắng? Làm sao để sống một cuộc đời an vui? Làm sao để giúp thế giới này bớt khổ đau? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian nhé!

Các bậc phụ huynh muốn con cháu mình có cuộc sống lành mạnh và gia đình hạnh phúc nhất định nên xem kỹ clip này:

loi phat day kinh phap cu 13 pham the gian 1167. “Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình.”
loi phat day kinh phap cu 13 pham the gian 2168. “Nỗ lực, chớ phóng dật!
Hãy sống theo chánh hạnh;
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau.”

loi phat day kinh phap cu 13 pham the gian 3169. “Hãy khéo sống chánh hạnh,
Chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau.”
loi phat day kinh phap cu 13 pham the gian 4170. “Hãy nhìn như bọt nước,
Hãy nhìn như cảnh huyễn!
Quán nhìn đời như vậy,
Thần chết không bắt gặp.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm thế gian 5171. “Hãy đến nhìn đời này,
Như xe vua lộng lẫy,
Người ngu mới tham đắm,
Kẻ trí nào đắm say.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm thế gian 6172. “Ai sống trước buông lung,
Sau sống không phóng dật,
Chói sáng rực đời này.
Như trăng thoát mây che.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm thế gian 7173. “Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm thế gian 8174. “Ðời này thật mù quáng,
Ít kẻ thấy rõ ràng.
Như chim thoát khỏi lưới,
Rất ít đi thiên giới.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm thế gian 9175. “Như chim thiên nga bay,
Thần thông liệng giữa trời;
Chiến thắng ma, ma quân,
Kẻ trí thoát đời này.”

loi-phat-day-kinh-phap-cu-13-pham-the-gian-10176. “Ai vi phạm một pháp,
Ai nói lời vọng ngữ,
Ai bác bỏ đời sau,
Không ác nào không làm.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-13-pham-the-gian-11177. “Keo kiết không sanh thiên,
Kẻ ngu ghét bố thí,
Người trí thích bố thí,
Ðời sau, được hưởng lạc.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-13-pham-the-gian-12178. “Hơn thống lãnh cõi đất,
Hơn được sanh cõi trời,
Hơn chủ trì vũ trụ,
Quả Dự Lưu tối thắng.”

Quán bất tịnh – Pháp Cú 4 – TT. Thích Chân Quang

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>