Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già

Sinh, lão, bệnh, tử – bốn cửa ải mà hầu hết con người phải đi qua trong cuộc đời này.  Làm sao để khi già được an vui và khi chết được thanh thản? Khi bạn ra đi thì những gì bạn mang theo thế giới bên kia chính là những gì bạn cho đi ở thế giới này! Vì vậy hãy để lại những lời hay, ý đẹp, những việc tốt và những giá trị tinh thần tốt đẹp cho xã hội! Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già nhé!

loi phat day kinh phap cu 11 pham gia 1146. “Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?”
loi phat day kinh phap cu 11 pham gia 2147. “Hãy xem bong bóng đẹp,
Chỗ chất chứa vết thương,
Bệnh hoạn nhiều suy tư,
Thật không gì trường cửu.”

loi phat day kinh phap cu 11 pham gia 3148. “Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.”
loi phat day kinh phap cu 11 pham gia 4149. “Như trái bầu mùa thu,
Bị vất bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì?”
lời phật dạy kinh pháp cú 11 phẩm già 5150. “Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.”
lời phật dạy kinh pháp cú 11 phẩm già 6151. “Xe vua đẹp cũng già.
Thân này rồi sẽ già,
Pháp bậc thiện, không già.
Như vậy bậc chí thiện
Nói lên cho bậc thiện.”
lời phật dạy kinh pháp cú 11 phẩm già 7152. “Người ít nghe kém học,
Lớn già như trâu đực.
Thịt nó tuy lớn lên,
Nhưng tuệ không tăng trưởng.”

loi-phat-day-kinh-phap-cu-11-pham-gia-8153. “Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-11-pham-gia-9154. “Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-11-pham-gia-10155. “Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền.
Như cò già bên ao,
Ủ rũ, không tôm cá.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-11-pham-gia-11156. “Lúc trẻ không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền;
Như cây cung bị gẫy,
Thở than những ngày qua.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Bát Chánh Đạo – Con Đường Tốt Nhất Để Giải Thoát Mọi Khổ Đau

Thế Nào Là Từ Bi Hỷ Xả ?

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>