Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán

A la hán là ai? Làm thế nào tu tập để trở thành A la hán? Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán nhé!

loi phat day kinh phap cu 07 pham a la han 190. “Ðích đã đến, không sầu,
Giải thoát ngoài tất cả,
Ðoạn trừ mọi buộc ràng,
Vị ấy không nhiệt não.”
loi phat day kinh phap cu 07 pham a la han 291. “Tự sách tấn, chánh niệm,
Không thích cư xá nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Bỏ sau mọi trú ẩn.”
loi phat day kinh phap cu 07 pham a la han 392. “Tài sản không chất chứa,
Ăn uống biết liễu tri,
Tự tại trong hành xứ,
“Không vô tướng, giải thoát, ”
Như chim giữa hư không,
Hướng chúng đi khó tìm.”

loi phat day kinh phap cu 07 pham a la han 493. “Ai lậu hoặc đoạn sạch,
Ăn uống không tham đắm,
Tự tại trong hành xứ,
“Không, vô tướng giải thoát. ”
Như chim giữa hư không,
Dấu chân thật khó tìm. ”
lời phật dạy kinh pháp cú 07 phẩm a la hán 594. “Ai nhiếp phục các căn,
Như đánh xe điều ngự,
Mạn trừ, lậu hoặc dứt,
Người vậy, Chư Thiên mến.”
lời phật dạy kinh pháp cú 07 phẩm a la hán 695. “Như đất, không hiềm hận,
Như cột trụ, kiên trì,
Như hồ, không bùn nhơ,
Không luân hồi, vị ấy.”
lời phật dạy kinh pháp cú 07 phẩm a la hán 796. “Người tâm ý an tịnh,
Lời an, nghiệp cũng an,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Tịnh lạc là vị ấy.”
lời phật dạy kinh pháp cú 07 phẩm a la hán 897. “Không tin, hiểu vô vi.
Người cắt mọi hệ lụy
Cơ hội tận, xả ly
Vị ấy thật tối thượng.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-07-pham-a-la-han-998. “Làng mạc hay rừng núi
Thung lũng hay đồi cao,
La Hán trú chỗ nào,
Ðất ấy thật khả ái “.

loi-phat-day-kinh-phap-cu-07-pham-a-la-han-1099. “Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Hiềm hận – Pháp Cú 2 – TT. Thích Chân Quang

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>