Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn – P1

Hãy đọc những Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn để giúp tâm được bình an, sáng rõ và để bạn có những hành động đúng đắn trong cuộc sống này! Càng đọc nhiều câu nói hay và hiểu đúng thì bạn sẽ có thể đi được đúng con đường mình cần đi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái! Mỗi sự việc xảy ra đều có nhiều cách giải quyết, quan trọng bạn biết và chọn cách phù hợp để đạt được mục tiêu mà không làm tổn thương tới nhiều người. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc!loi-phat-day-1Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.loi phat day giup con nguoi song voi nhau tot hon 3

Mười nghiệp lành: 1. Không sát sanh: Từ bi, không sát hại, sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cắp: Ngay thẳng, không lấy của người, sẽ được giàu sang, an ổn. 3. Không tà dâm: Trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối: Chân thật, không dối gạt, sẽ được uy thế, tiếng tăm. 5. Không thêu dệt: Trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián, sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói thô ác: Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục, sẽ được cao sang. 8. Không xan tham: Rộng rãi thí xả, sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận: Từ hòa, nhẫn nại, sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê: Sáng suốt, tỉnh giác, sẽ được vô lượng trí tuệ.loi phat day giup con nguoi song voi nhau tot hon 4

Lời Phật dạy: Ở trong thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, Chỉ có từ bi trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu.loi phat day giup con nguoi song voi nhau tot hon 5

Lời phật dạy về sự tranh luận: “Người kia không hiểu rẳng: Chúng ta sắp bị hủy diệt, mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa”.loi phat day giup con nguoi song voi nhau tot hon 6

Người chỉ muốn sống khoái lạc, không nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, người ấy thật dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc.loi-phat-day-7

Người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống tiết độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ như gió thổi núi đá.loi-phat-day-8

Phi chơn tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn. Cứ tư duy một cách tà vay, người như thế không thể đạt đến chân thật.loi-phat-day-9

Lời phật dạy về cách tư duy đúng đắn: Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn. Cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chân thật.loi-phat-day-10

Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột, người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.loi-phat-day-11

Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, cũng vậy, người tâm khéo tu ắt không bị tham dục lọt vào.loi-phat-day-12

Đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui, kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều vui. Vì thấy: thiện nghiệp mình đã làm, kẻ kia sinh ra an vui , cực vui.loi-phat-day-13

Đời này chỗ này khổ, chết rồi chỗ khác khổ, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều khổ. Buồn rằng: “ta đã tạo ác” phải đọa vào ác thú khổ hơn.loi-phat-day-14

Đời này chỗ này hoan hỷ, chết rồi chỗ khác hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ. Mừng rằng: “ta đã tạo phước” được sinh vào cõi lành hoan hỷ hơn.loi-phat-day-15

Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, đừng làm liều, tiếp tục gây thêm. Chớ mà biện hộ, tìm quên, quả sầu phải gặt, xích xiềng bủa giăng.loi-phat-day-16

Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy –  Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn – P1

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>