Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác

Những người làm điều ác sẽ phải chịu quả báo như thế nào? Ý ác, tâm ác, hành động ác đều phải chịu quả báo. Mời các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác để điều chỉnh tâm, ý và hành động của mình thật tốt, từ đó tránh được những quả báo do điều ác gây ra. 

loi phat day kinh phap cu 09 pham ac 1116. “Hãy gấp làm điều lành,
Ngăn tâm làm điều ác.
Ai chậm làm việc lành,
Ý ưa thích việc ác.”
loi phat day kinh phap cu 09 pham ac 2117. “Nếu người làm điều ác,
Chớ tiếp tục làm thêm.
Chớ ước muốn điều ác,
Chứa ác, tất chịu khổ.”

loi phat day kinh phap cu 09 pham ac 3118. “Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.”
loi phat day kinh phap cu 09 pham ac 4119. “Người ác thấy là hiền.
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.”
loi phat day kinh phap cu 09 pham ac 5120. “Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi.
Khi thiện được chín muồi,
Người hiền thấy là thiện.”
lời phật dạy kinh pháp cú 09 phẩm ác 6121. “Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng “chưa đến mình “,
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần.”
lời phật dạy kinh pháp cú 09 phẩm ác 7122. “Chớ chê khinh điều thiện
Cho rằng “Chưa đến mình, ”
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
Do chất chứa dần dần.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

lời phật dạy kinh pháp cú 09 phẩm ác 8123. “Ít bạn đường, nhiều tiền,
Người buôn tránh đường hiểm.
Muốn sống, tránh thuốc độc,
Hãy tránh ác như vậy.”
lời phật dạy kinh pháp cú 09 phẩm ác 9124. “Bàn tay không thương tích,
Có thể cầm thuốc độc.
Không thương tích, tránh độc,
Không làm, không có ác.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-09-pham-ac-10125. “Hại người không ác tâm,
Người thanh tịnh, không uế,
Tội ác đến kẻ ngu,
Như ngược gió tung bụi.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-09-pham-ac-11126. “Một số sinh bào thai,
Kẻ ác sinh địa ngục,
Người thiện lên cõi trời,
Vô lậu chứng Niết Bàn.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-09-pham-ac-12127. “Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-09-pham-ac-13128. “Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn khỏi tay thần chết.”

Khỏe Mới Vui – Lời Phật DạyKinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>