Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa

Hoa thơm được ví là tinh hoa của trời đất, và đức hạnh được  coi là phẩm giá cao quý của con người; Chúng ta hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những lời Phật dạy về Phẩm Hoa trong Kinh Pháp cú số 4  nhé các bạn!

kinh phap cu 04 pham hoa 144. “Ai chinh phục đất này
Dạ ma, Thiên giới này?
Ai khéo giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa?”
kinh phap cu 04 pham hoa 245. “Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.”
kinh phap cu 04 pham hoa 346. “Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của ma,
Vượt tầm mắt thần chết.”
kinh phap cu 04 pham hoa 447. “Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.”
kinh phap cu 04 pham hoa 548.Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-649. “Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng “.
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-750. “Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình.
Có làm hay không làm.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-851. “Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1052. “Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1153. “Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1254. “Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1355. “Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-14
56. “Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1557. “Nhưng ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1658. “Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.”
Kinh-phap-cu-04-pham-hoa-1759. “Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Triết lý về hoa – Kinh Pháp Cú 04

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>