Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Về Hệ Mặt Trời

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Về Hệ Mặt Trời – The Solar System Songs thật vui và bổ ích! Qua bài hát này, chúng ta sẽ được biết Hệ mặt trời có những hành tinh nào và đặc điểm của mỗi hành tinh là gì. Chúng ta cùng khám phá và hát vui The Solar System Songs nhé!

1. The Solar System Song (Planet Song) For Children

1. The Sun is a hot star, it’s right at the center. And the eight planets, revolve around it. (Mặt trời là một ngôi sao nóng, nó ở ngay tại trung tâm. Và tám hành tinh, xoay quanh ).

2. Mercury is hot, it’s just a rocky ball. It’s the nearest Planet to the Sun.  (Sao Thủy  nóng, nó chỉ là một quả bóng bằng đá. Đó là hành tinh gần Mặt Trời).

3. Venus is the brightest, it has thick white clouds. It revolves very slow around the Sun. (Sao Kim là sáng nhất, nó có những đám mây trắng dày. Nó xoay rất chậm quanh Mặt Trời).

4. The Earth is our home, with great big oceans and land. We eat its food, we breathe its air. (Trái đất là nhà của chúng ta, với đại dương và đất đai rộng lớn. Chúng ta ăn thức ăn của nó, chúng ta hít thở không khí của nó.)

Học tiếng Anh qua bài hát về hệ mặt trờiHọc Tiếng Anh Qua Bài Hát Về Hệ Mặt Trời – The Solar System Songs

5. Mars is very red. It’s also dry and cold. Its has the highest mountains. And the deepest valleys. (Sao Hỏa rất đỏ. Nó cũng khô và lạnh. Nó có những ngọn núi cao nhất. Và các thung lũng sâu thẳm.)

6. Great Jupiter is big. It has many moons. It’s the fastest rotating planet of them all. (Sao Mộc rất lớn. Nó có nhiều mặt trăng. Đó là các hành tinh quay nhanh nhất của nó.)

7. Saturn has great rings. It’s a gas Giant. The rings are made up of Rocks and ice. (Sao Thổ có những chiếc nhẫn tuyệt vời. Đó là một khí khổng lồ . Những chiếc nhẫn được tạo thành từ đá và đá.)

8. Uranus is an ice Giant. It spins on its side. Its in blue green colour. (Thiên vương tinh là một quả cầu băng khổng lồ. Nó quay về phía nó. Nó có màu xanh xanh.)

9. Neptune is really windy. So cold that you’d turn blue. Its the most distant planet from the sun. (Sao Hải vương thực sự lộng gió. Vì vậy, bạn sẽ thấy lạnh đến mức xanh mét. Đó là hành tinh xa nhất từ mặt trời.)

2. Songs on the Solar System in Ultra HD

3.  Planet Song

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Về Hệ Mặt Trời

“We are the planets big and round
Watch us happily fly around
We are the planets big and round
Watch us happily fly around

I’m closest to the sun
I’m Mercury Mercury

I’m the brightest in the sky
I’m Venus Venus

I’m a Red planet
I’m Mars Mars

And I’m your planet
I’m Earth Earth
Mã giảm giá của Monkey Junior là BAMBIWe are the planets big and round
Watch us happily fly around
We are the planets big and round
Watch us happily fly around

I’m the largest planet
I’m Jupiter Jupiter

I’m the planet with the Rings
I’m Saturn Saturn

I have 27 moons!
I’m Uranus Uranus

I am made of Gas
I’m Neptune Neptune

We are the planets big and round
Watch us happily fly around
We are the planets big and round
Watch us happily fly around.”

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Cùng hát và chia sẻ những bài hát hay về Hệ mặt trời tới các bạn nhỏ thân yêu nhé!

Khỏe Mới Vui – Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Về Hệ Mặt Trời – The Solar System Songs

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>