Dạy Con Nên Người – Gần Người Hiền

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nếu xung quanh chúng ta là người tốt thì bản thân của chúng ta cũng tốt dần lên. Hãy dạy con bạn gần những người hiền tài để cùng rèn luyện trở thành người tài đức.

Còn muốn xung quanh mình có nhiều bạn tốt thì bản thân mình cũng cần trở thành một người bạn tốt. Nếu con bạn được rèn luyện tài đức từ nhỏ, lớn lên sẽ trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, tỏa ánh sáng chân lý để giúp những người xung quanh mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

day con nen nguoi gan nguoi hien Cùng là người, khác tộc loại. Thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dẻ nịnh. Cũng đồng là người, thiện ác tà chánh tâm trí cao thấp, tốt xấu không đều. Người đi theo trào lưu thế tục nhiều, người nhân từ bác ái thì ít. Nếu như có một người nhân đức xuất hiện, mọi người tự nhiên kính sợ họ bởi vì họ nói chuyện công chánh vô tư, không có khoác lác, lại không lấy lòng người khác cho nên mọi người  mới khởi tâm kính sợ. day con nen nguoi gan nguoi hien Dạy Con Nên Người : Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Tiểu nhân đến, trăm việc hư. Nếu có thể thân cận người có nhân đức, học tập họ thật là không gì tốt bằng bởi vì họ có thể khiến cho đức hạnh của chúng ta mỗi ngày được tiến bộ hơn, lỗi lầm cũng sẽ dần giảm ít. Nếu như không chịu gần hiền nhân quân tử thì sẽ có họa hại vô cùng, bởi vì tiểu nhân bất lương sẽ do đó mà xen vào chạy đến thân cận chúng ta. Ngày tháng lâu dần, cử chỉ lời nói của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến bị thất bại cả một đời. Nên có câu rằng “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Các bạn ơi!  Chúng ta đều phải nên thân cận với người có nhân đức, học tập với họ khiến cho đức hạnh của chúng ta có cơ hội trở thành người có nhân đức cao thượng nữa!

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Dạy Con Nên Người – Gần Người Hiền

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>