Biểu Tượng Tình Yêu Hòa Bình – We Love Peace

Em yêu hòa bình yêu đất nước Việt Nam . Yêu từng gốc đa bờ tre đường làng . Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn . Yêu những mái trường rộn rã lời ca.

bieu-tuong-hoa-binh-2

Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm , dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa . Em yêu cánh đồng thơm mùi hương lúa , giữa đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa. bieu-tuong-hoa-binh-3 bieu-tuong-hoa-binh-4 bieu-tuong-hoa-binh-5 bieu-tuong-hoa-binh-6 bieu-tuong-hoa-binh-7 bieu-tuong-hoa-binh-8 bieu-tuong-hoa-binh-9

bieu-tuong-hoa-binh-18 bieu-tuong-hoa-binh-10 bieu-tuong-hoa-binh-11 bieu-tuong-hoa-binh-12 bieu-tuong-hoa-binh-13 bieu-tuong-hoa-binh-15 bieu-tuong-hoa-binh-16

bieu-tuong-hoa-binh-19  bieu-tuong-hoa-binh-21 bieu-tuong-hoa-binh-23

Earth boy - Africa

bieu-tuong-hoa-binh-17
Em yêu Hòa Bình

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Biểu Tượng Tình Yêu Hòa Bình – We Love Peace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>