Ảnh Đẹp Về Các Vị Đức Phật – Phần 1

Phật là chữ viết tắt của Phật Đà, đây là danh hiệu phiên âm từ tiếng Phạn hoặc Pali buddha बुद्ध (bo. sangs rgyas) sang Hán-Việt; dịch ý là Giác giả, tức “Người tỉnh thức”. 

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-5

Do ban đầu người Việt tiếp thu Phật giáo trực tiếp từ Ấn Độ nên từ Buddha (bậc giác ngộ – Phật) được phiên âm trực tiếp thành Bụt (đọc Nôm chữ 孛 hoặc 侼).

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-6

Từ Bụt được dùng nhiều trong các truyện dân gian do Phật giáo Việt Nam lúc ấy mang màu sắc của Tiểu thừa.

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-17

Bụt được coi như một vị thần chuyên cứu giúp người tốt, trừng phạt kẻ xấu.

Sau này, vào thế kỷ thứ 4-5, do ảnh hưởng của Đại thừa đến từ Trung Quốc mà từ Bụt bị mất đi và được thay thế bởi từ Phật.

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-10

Trong tiếng Hán, từ Buddha được phiên âm thành Phật đà, Phật đồ rồi được rút gọn thành Phật.

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-8

Đức Phật là người đã dứt khỏi Luân hồi, đạt giác ngộ hoàn toàn, đạt Giải thoát, chứng Niết-bàn.
anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-1

Phật là người đã vượt qua mọi tham ái, là người biết phân biệt thiện ác, nhưng tâm không vướng mắc vào các phân biệt đó. Sau khi thị tịch, một vị Phật không còn tái sinh. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-2

Người ta phân biệt hai quả vị Phật: Độc Giác Phật, là người hoàn toàn giác ngộ, nhưng không giáo hóa, và Tam-miệu-tam-phật-đà, dịch ý là Bậc Chính Đẳng Chính Giác, người giáo hóa chúng sinh về những điều mình chứng ngộ. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-3

Vị Phật của thời đại chúng ta là Thích-ca Mâu-ni. Phật Thích-ca—một nhân vật lịch sử có thật—không phải là vị Phật đầu tiên và duy nhất. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-4

Trong kinh sách, người ta còn nhắc đến 13 vị Phật khác mà vị quan trọng nhất là Phật Nhiên Đăng     anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-9

Trong thời quá khứ, Phật Thích-ca là người tu khổ hạnh mang tên Thiện Huệ, đệ tử của Phật Nhiên Đăng. Lịch sử các vị Phật được ghi trong Tiểu bộ kinh.   anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-12

Vị Phật sẽ xuất hiện trong tương lai để tiếp tục hoằng pháp là Di-lặc  anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-14

Bắt đầu con đường tiến đến Phật quả, một vị Bồ Tát phát nguyện trước một vị Phật, quyết tâm thành đạo giác ngộ. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-15

Trải qua vô lượng kiếp, vị Bồ Tát đó thực hành mười hạnh Ba-la-mật-đa.

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-11

Khi sinh lần cuối vị Phật sẽ mang trong người Ba mươi hai tướng tốt, Tám mươi vẻ đẹp khác cũng như đã đạt 37 Bồ-đề phần. Các vị Phật khi sinh ra thì mẹ của các vị sẽ chết bảy ngày sau đó. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-16

Lúc lớn lên, đến thời kì thích hợp, các vị Phật sẽ sống không nhà và sau khi giác ngộ sẽ thành lập Tăng-già. anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-18

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-20

Lúc Đức Phật nhập Niết-bàn là cũng là lúc chấm dứt quá trình đạt đạo.  anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-19  anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-21

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-7

anh-dep-duc-phat-beautiful-budda-photos-13

Khỏe Mới Vui – Ảnh Đẹp Về Các Vị Đức Phật

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>