Ảnh Đẹp Hoạt Động Của Thanh Niên Tình Nguyện – Mùa Hè Xanh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-11

Mùa hè xanh là một hoạt động thường niên, do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm hướng sinh viên đến các hoạt động công ích xã hội, như: làm đường, làm cầu, xây nhà tình thương, tham gia xóa mù chữ và xóa mù tin học,…

anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-10

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Hoạt động này được đông đảo sinh viên tham gia, và hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam đều tham gia.
anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-1

anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-14 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-3 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-4 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-5 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-7 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-9   anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-12 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-13  anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-15 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-16 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-17 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-18 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-19 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-20 anh-dep-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-21

Khỏe Mới Vui – Ảnh Đẹp Hoạt Động Của Thanh Niên Tình Nguyện

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>