Ảnh Đẹp Du Lịch Tiểu Bang Oregon Ở Hoa Kỳ – Phần 1

 Oregon là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có nhiều bộ lạc người bản thổ sinh sống trước khi những người mua bán da thú, các nhà thám hiểm và dân định cư đến. du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-9Lãnh thổ Oregon được thành lập năm 1848 sau khi người Mỹ đến đây định cư vào những năm đầu thập niên 1840. Oregon trở thành tiểu bang thứ 33 của Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 2 năm 1859.

du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-17Oregon nằm trên duyên hải Thái Bình Dương giữa tiểu bang Washington ở phía bắc, California ở phía nam, Nevada ở phía đông nam và Idaho ở phía đông.

du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-10

Sông Columbia và sông Snake tạo thành các ranh giới phía bắc và đông của Oregon theo thứ tự vừa kể. Salem là thành phố đông dân thứ ba của tiểu bang và cũng là thủ phủ. Thành phố đông dân nhất tiểu bang là Portland.

du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-11Hiện tại Portland đứng thứ 30 trong số các thành phố lớn nhất Hoa Kỳ với dân số 575.930 người (ước tính năm 2008) và dân số vùng đô thị là 2.175.133 (ước tính năm 2007), vùng đô thị lớn thứ 23 tại Hoa Kỳ.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-8 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-12 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-13 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-14 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-16  du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-18 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-19 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-20 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-21 du-lich-toi-tieu-bang-oregon-hoa-ky-22

Khỏe Mới Vui – Ảnh Đẹp Du Lịch Tiểu Bang Oregon Ở Hoa Kỳ

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>