Ảnh Đẹp Đồng Hồ Cát – Dòng Chảy Thời Gian

Đồng hồ cát là một dụng cụ đo thời gian gồm hai bình thủy tinh được nối với nhau bằng một eo hẹp, để cát mịn chảy từ bình này sang bình kia qua eo nối, với một tốc độ nhất định.

anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-22

Đồng hồ cát vừa mang tính chất trang trí, vừa mang tính chất nhắc nhở chúng ta cần phải biết quản lý thời gian hợp lý. Vì thời gian trôi đi liên tục, không bao giờ quay trở lại.

An hourglass on a beach in front of a beautiful sunrise, shallow DOF.  More sand timer:-[url=http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&lightboxID=3832397]here[/url].Khi cát từ bình này đã chảy hết vào bình kia, đồng hồ cát được dốc ngược lại để cát chảy theo chiều ngược lại.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-1

anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-2 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-3 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-4 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-5 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-6 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-7 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-8 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-9 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-10 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-11 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-12 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-13 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-14 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-15 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-16 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-17 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-18 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-19 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-20 anh-dep-dong-ho-cat-sand-clock-21 Khỏe Mới Vui – Ảnh Đẹp Đồng Hồ Cát – Dòng Chảy Thời Gian

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>