5 Clip Về Những Người Thành Công Nổi Tiếng Thế Giới

success-man

1. Bài phát biểu của Tổng thống Obama sau khi thắng cử

2. Cuộc đời và Sự nghiệp của Bill Gates

3. Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs tại ĐH Stanford 2005

4. Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Albert Einstein

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Quà Tết Ý Nghĩa Cho Con!

5. 40 Gương thành công

Khỏe Mới Vui – 5 Clip Về Những Người Thành Công Nổi Tiếng Thế Giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>