20 + 11 Tấm Thiệp Đẹp Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 12Ngày này là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo.

thiệp chúc mừng 20 - 11Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 2Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des EnseignantsFISE). thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 3Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.  thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 5Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”. thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 6Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 7Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến.thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 8Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên “Ngày nhà giáo Việt Nam”. thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 9
Happy Teacher’s Day! Thank you for being a wonderful teacher!
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 10
Happy Teacher’s day
thiep-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-11
Happy teacher’s day  thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 13
A good teacher is a master of simplification and an enemy of simplism.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 14
Teacher, you have been a guiding star and I thank you today for all the guidance and education you have showered upon me.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 15
Happy teacher’s day! Thank you from the bottom of my heart.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 16
Happy teacher’s day card
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 17
Happy teacher’s day flower card.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 18
Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love. (Mama là người thầy lớn nhất của tôi, một giáo viên của lòng từ bi, tình yêu và sự can đảm. Nếu tình yêu là ngọt ngào như một bông hoa, mẹ tôi là hoa ngọt ngào của tình yêu.)
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 19
You’ve done wonders with me: By enlightening me with your wisdom; transforming mme with your intellect; And working diligently with perseverance. Thanks for making me what I am today.  (Bằng cách khai sáng cho tôi với sự khôn ngoan của bạn; chuyển cho tôi với trí tuệ của mình; Và làm việc siêng năng với sự kiên trì. Cảm ơn đã làm cho tôi những gì tôi ngày hôm nay.)

thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20

My dear teacher, your inspiring words and touching gestures…made me what I am and who I am. Happy Teacher’s day!  (từ cảm hứng của mình và những cử chỉ cảm động … làm cho tôi những gì tôi và tôi là ai. Chúc mừng ngày Nhà giáo!)
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 21
Happy teacher’s day!
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 22
Thiệp hoa đẹp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 23
Hình ảnh chiếc bánh ngọt đẹp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 24
Hình ảnh đẹp chúc mừng ngày nhà giáo! thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 25
Thiệp hoa đẹp chúc mừng ngày nhà giáo Việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 26
It is supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. (Nó là nghệ thuật tối cao của giáo viên để đánh thức niềm vui trong thể hiện sáng tạo và kiến thức.) thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 27
Teacher motivates and inspires everytime: confident, passionate, motivates, inspires. (Giáo viên thúc đẩy và truyền cảm hứng cho: tự tin, đam mê, thúc đẩy, tạo cảm hứng.)
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 28
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam! thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 30
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 31
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 29
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam.
thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 4

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Mời bạn xem bài viết liên quan:

11 Tấm Thiệp Đẹp Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11 !

Những Mẫu Báo Tường Đẹp Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11

Khỏe Mới Vui – 20 + 11 tấm thiệp đẹp chúc mừng ngày nhà giáo việt nam

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>