14 Điều Phật Dạy Để Có Cuộc Sống Bình An Hạnh Phúc

14 Điều Phật Dạy

14-dieu-phat-day
1-ke-thu-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-chinh-minh

 

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

2-ngu-dot-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-doi-tra

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

3-that-bai-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-tu-dai

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

4-bi-ai-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-ghen-ty

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ

5-sai-lam-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-danh-mat-minh

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

6-toi-loi-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-bat-hieu

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

7-dang-thuong-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-tu-ty

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty

8-dang-kham-phuc-nhat-cua-doi-nguoi-la-vuon-len-sau-khi-nga

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

9-pha-san-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-tuyet-vong

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

10-tai-san-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-suc-khoe-va-tri-tue

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ

11-mon-no-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-tinh-cam

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

12-le-vat-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-khoan-dung

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

13-khiem-khuyet-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-kem-hieu-biet

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

14-an-ui-lon-nhat-cua-doi-nguoi-la-bo-thi

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Khỏe Mới Vui – 14 Điều Phật Dạy Để Có Cuộc Sống Bình An Hạnh Phúc

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>